【A.B.E】高级生物进化 点击报名企划

【A.B.E】高级生物进化

AID1311

【全民耽美日常恋爱企划】      

            

【企划期间一直招收人设】         

【E站报名方式:带完成的人设纸进审核群,通过审核后E站企划报名】      

      

【世界观】-----         

2074年世界终于迎来了世界末日,         

但其形式并不是毁灭,而是改造。         

世界末日期间的一部分人类觉醒了异能,出现了返祖现象。         

另一部分却变成了养殖人,他们体内的营养素开始活跃而且大量繁殖,         

因此他们变成了活着的营养剂。         

         

这个原因让社会被分成了两个层次         

         

保护者和被保护者..         

    

【审核群:472754562】            

过审核后会给主群号,有什么不懂的可以问群主管理员。              

             

            

           

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

2015/11/25-2015/12/22
企划公告 更多公告+

活跃角色 全部角色+
 • Asa
  Asa

  Asa

  未设置称号

  出去就要写稿了……   

  恶俗轻小说作家

  副业(爱好)写武侠修仙   

  佛系养老快30岁的男人

  【Единичная драма单元剧】   

    

   

  进入TA的主页
 • 路易斯
  路易斯

  路易斯

  NPC管理者

  年龄:22  

  身高:184  

  爱好:清静的地方  

  职业:NPC

  角色简介:  

  A.B.E企划人物  

   

  进入TA的主页
 • 奥德里奇(Aldrich)
  奥德里奇(Aldrich)

  奥德里奇(Aldrich)

  养殖人管理

  年龄:18 

  身高:165 

  爱好:闲逛和理科相关 

  职业:NPC 

  角色简介:A.B.E.企划人物 

   

  进入TA的主页
 • 索尔·多谟纳卡
  索尔·多谟纳卡

  索尔·多谟纳卡

  未设置称号

  【头像by澄子/w/立绘老月 色指定走人设纸】 

  年龄:21   

  身高:177cm   

  爱好:逃跑,革命,红茶。   

  职业:医生   

  角色简介:   

  从外表判断一个人是很不可靠的(笑)   

  【A.B.E企划预定】  

    

   

  进入TA的主页
 • 克洛斯丶斯蒂文
  克洛斯丶斯蒂文

  克洛斯丶斯蒂文

  新生物管理

  年龄:24

  身高:178.5

  爱好:未知

  职业:未知

  角色简介:【A.B.E.】企划人设

  ……

  进入TA的主页
 • 加納‧艾斯里
  加納‧艾斯里

  加納‧艾斯里

  未设置称号

  ......

  进入TA的主页
 • 樱井令章
  樱井令章

  樱井令章

  未设置称号

  ……

  进入TA的主页
 • 西若尔·杰·柏戈(Cyril J. Berg)
  西若尔·杰·柏戈(Cyril J. Berg)

  西若尔·杰·柏戈(Cyril J. Berg)

  新生物种管理者

  年龄:19  

  身高:179cm  

  爱好:收集不同口味的营养剂,宅  

  职业:NPC  

  角色简介:  

  A.B.E 企划人物  

   

  进入TA的主页
 • 檀
  檀

  未设置称号

  年龄:26

  身高:190

  爱好:跟树木聊天

  职业:

  角色简介:

  A.B.E.企划人设

  进入TA的主页

最新作品 更多作品+