<G5>Lyre·Coleridge

阅览数:
591
评分数:
2
总分:
20
举报

           

这是你从未体验过的全新别扭王            

今晚八点 是兄弟就来画刀疤           

      

     

终于通过了!这只主要跑剧情,想互动也可以来约就是啦      

    

▲这家伙才不是我的双胞胎哥哥!http://elfartworld.com/works/175799/    

♡这孩子...或许可以拿去煲汤http://elfartworld.com/works/178245/

          

立绘和补充感谢核弹老师激情援助         

虽然核弹老师描了我的图【不是】         

         

        

诚招室友        

  

   

▲下装是黑色短裤,穿及膝下长袜和黑色皮鞋。   

▲可以揉他的猫头鹰或者投食,他不会生气的 

   

  

 

相关角色