Tag的使用方法&信息归总

阅览数:
277
评分数:
0
总分:
0
举报

时间线tag下:   

大事件——即官方事件   

特殊活动——即官方不定期会出的活动   

此两项tag皆为玩家投稿相关内容的作品赚取积分所用   

   

事件记录tag下:   

生活报告——Humanbeasts玩家投放的日常   

实验日志——实验人员玩家投放的日常   

 

企划背景设定:http://elfartworld.com/works/187327/ 

 

企划人设纸:http://elfartworld.com/works/187727/ 

2018/07/02 Humanbeasts
0