Emplrevi
Emplrevi

Emplrevi

现代奇幻世界观      

有原创宗教的存在请注意    

    

「你有没有想过在快餐店吃饭的时候坐在你对面那个狼吞虎咽的家伙是个狼人?      

或者你那脾气暴躁的教导主任是个女巫?      

你有没有想过在线上网络游戏遇到的那个自称神的家伙真的是“神”?      

或者在你身后用脚不耐烦的跺着地板的家伙是教堂里的那个“神子”?      

你有没有见到过在医院候诊大厅里面看《花花公子》的死神?      

或者是海湾小镇的镇政府办公室里的恶魔?」      

      

「在这个世界之下发生的故事绝不会只有一个。」      

     

    

最终还是决定先写再说,不会画画,角色设定估计要等蛮久的。 

327398858←要不要加进来聊聊?

  • 2 投稿数
  • 7 参与人数
  • 0 角色数
  • 13 关注人数

Chasing The Wind

设定以及世界观的简单梗概